ta.png

[PDF] Siêu Trí Nhớ - Dominic O Brien

[PDF] Siêu Trí Nhớ - Dominic O Brien

 

[PDF] Siêu Trí Nhớ - Dominic O Brien

 Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


Lời giới thiệu........................................................................... 11
Hướng dẫn sử dụng sách......................................................... 17
1. Trí nhớ của bạn, trí nhớ của tôi........................................... 22
2. Câu chuyện bắt đầu............................................................. 33
3. Trí nhớ và sáng tạo.............................................................. 44
4. Sức mạnh của liên kết ......................................................... 54
5. Liên kết đa chiều................................................................. 59
6. Chuỗi liên kết...................................................................... 68
7. Phương pháp liên kết .......................................................... 76
8. Đây rồi! thành công đầu tiên của tôi................................... 90
9. Thiết kế phương pháp hành trình...................................... 103
10. Vận dụng phương pháp hành trình ................................. 116
11. Cơ sở của phương pháp hành trình ................................. 141
12. 5 mẹo tạo ra kho hành trình cho trí nhớ.......................... 154
13. Xoay chiếc đĩa trí nhớ..................................................... 172
14. Từ quân bài đến con số ................................................... 186
15. Hệ thống dominic............................................................ 206
16. Cặp số nhân đôi và hình ảnh phức hợp........................... 220
17. Trở thành cao thủ chơi bài: cách nhớ nhiều bộ bài......... 231

18. Tăng tốc .......................................................................... 257
19. Giải mã não bộ: từ kỹ nghệ đến công nghệ .................... 268
20. Giải vô địch thế giới về trí nhớ đầu tiên ......................... 286
21. Luyện tập thi đấu: số nhị phân........................................ 294
22. Luyện tập thi đấu: tên và khuôn mặt............................... 306
23. Luyện tập thi đấu: hình ảnh trừu tượng .......................... 325
24. Cuộc sống của nhà vô địch trí nhớ: diễn thuyết.............. 333
25. Cuộc sống của nhà vô địch trí nhớ: trở thành từ điển sống
............................................................................................... 354
26. Sử dụng công cụ trong học tập ....................................... 368
27. Sử dụng công cụ: những phương pháp thường ngày giúp
rèn luyện trí nhớ.................................................................... 393
28. Sử dụng công cụ: vì mục đích giải trí ............................. 419
29. Gừng càng già càng cay, không phải càng đãng trí ........ 431
30. Làm được hết rồi, tôi còn muốn gì nữa?......................... 457
31. Hãy xem bạn làm được gì nào ........................................ 466
Lời bạt................................................................................... 478
Những nhà vô địch tương lai ................................................ 478

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About