ta.png

[PDF] Sổ Bí Kíp Chống Liệt Tiếng Anh - Nắm Chắc 6 Điểm Tốt Nghiệp Đại Học

[PDF] Sổ Bí Kíp Chống Liệt Tiếng Anh - Nắm Chắc 6 Điểm Tốt Nghiệp Đại HọcMua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 A. Lý thuyết và bài tập

Chủ đề 1 Các thì trong tiếng Anh

Chủ đề 2 Câu điều kiện

Chủ đề 3 Câu ước muốn

Chủ đề 4 Reported speech

Chủ đề 5 Gerund V-ing

Chủ đề 6 So sánh

Chủ đề 7 Từ chỉ số lượng

Chủ đề 8 Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Chủ đề 9 giới từ

Từ vựng tiếng anh dành cho học sinh lớp 12

B. Đáp án bài tập tự luyện


Post a Comment

Previous Post Next Post

About