ta.png

[PDF] Sổ Tay Kiến Thức Địa Lý Lớp 11

[PDF] Sổ Tay Kiến Thức Địa Lý Lớp 11

[PDF] Sổ Tay Kiến Thức Địa Lý Lớp 11


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Các nước phát triển 

Quy mô GDP lớn

• GDP/ người cao

• Tỉ trọng GDP cao (2/3 thế giới)

• Cơ cấu GDP theo ngành: lớn nhất

là khu vực III, khu vực I rất nhỏ

• Đầu tư nước ngoài (FDI) nhiều

• Tuổi thọ trung bình cao

• Chỉ số phát triển con người (HDI)

cao

=> Phân bố: Tây Âu, Bắc Mĩ, Ô-

xtrây-li-a, Nhật Bản


Post a Comment

Previous Post Next Post

About