[PDF] Sổ Tay Kiến Thức Địa Lý Lớp 11

[PDF] Sổ Tay Kiến Thức Địa Lý Lớp 11

[PDF] Sổ Tay Kiến Thức Địa Lý Lớp 11


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Các nước phát triển 

Quy mô GDP lớn

• GDP/ người cao

• Tỉ trọng GDP cao (2/3 thế giới)

• Cơ cấu GDP theo ngành: lớn nhất

là khu vực III, khu vực I rất nhỏ

• Đầu tư nước ngoài (FDI) nhiều

• Tuổi thọ trung bình cao

• Chỉ số phát triển con người (HDI)

cao

=> Phân bố: Tây Âu, Bắc Mĩ, Ô-

xtrây-li-a, Nhật Bản


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX