ta.png

CHIA SẼ KHÓA STEP 2 - START UP NỀN TẢNG - XPS CÔ NGỌC HUYỀN LB

CHIA SẼ KHÓA STEP 2 - START UP NỀN TẢNG - XPS CÔ NGỌC HUYỀN LB

CHIA SẼ KHÓA STEP 2 - START UP NỀN TẢNG - XPS CÔ NGỌC HUYỀN LB


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


KHÓA STEP 2 - START UP NỀN TẢNG - XPS CÔ NGỌC HUYỀN LB

KHÓA STEP 2 - START UP NỀN TẢNG - XPS CÔ NGỌC HUYỀN LB

STTTÊN BÀI HỌCBÀI HỌCLIVETREAMTÀI LIỆU
PART 1: GIẢI TÍCH
1Theme 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm sốLINKLINKLINK
2Theme 2: Cực trị của hàm sốLINKLINKLINK
3Theme 3: Giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số và ứng dụngLINKLINKLINK
4Theme 4: Tiệm cận của đồ thị hàm số - P1LINK
5Theme 4: Tiệm cận của đồ thị hàm số - P2LINK
6Theme 5: Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số - P1LINK
7Theme 5: Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số - P2LINK
8Theme 6: Sự tương giao của các đồ thị hàm sốLINKLINKLINK
 KỸ THUẬT CASIO - HÀM SỐ VÀ ỨNG DỤNG
1Theme 7: Lũy thừaLINKLINKLINK
2Theme 8: Hàm số lũy thừaLINKLINKLINK
3Theme 9: LogaritLINKLINKLINK
4Theme 10: Hàm số mũ và hàm số logaritLINKLINKLINK
5Theme 11: Phương trình mũ logarit cơ bản, PT mũ logarit sử dụng phương pháp đưa về cùng cơ sốLINKLINKLINK
6Theme 12: Phương trình mũ logarit sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ, pp mũ hóa - logarit hóaLINKLINKLINK
7Theme 13: Các phương pháp cơ bản giải bất phương trình mũ logaritLINKLINKLINK
8    
PART 2: HÌNH HỌC
1Theme 1: Các vấn đề cơ bản về khối đa diệnLINK LINK
2Theme 2: Ba mô hình tính thể tích khối chópLINKLINKLINK
3Theme 3: Thể tích khối lăng trụLINKLINKLINK
4Theme 4: Các dạng tỉ lệ thể tích khối chóp và tỉ lệ thể tích khối lăng trụLINKLINKLINK
5Theme 5: Mặt nón khối nón, mặt trụ khối trụLINKLINKLINK
6Theme 6: Mặt cầu khối cầuLINKLINKLINK
7Theme 7: Bài toán quay đa giác phẳng tạo khối tròn xoayLINKLINKLINK
8Theme 8: Hệ trục tọa độ, các phép toán vectơ, tích vô hướngLINKLINKLINK
KHÓA HỌC ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT - CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT

2 Comments

  1. XIN CHÀO Ạ , E THỰC SỰ RẤT CẢM ƠN WEB VÌ ĐÃ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CHÚNG E HỌC ONLINE KO MẤT PHÍ, VÀ CẢ TÀI LIỆU HAY NỮA , THỰC SỰ BIẾT ƠN WEB RẤT NHIỀU

    ReplyDelete
Previous Post Next Post

About