ta.png

Chia sẽ KHÓA TIẾNG ANH 2K6 - PRO3M PLUS - CÔ VŨ MAI PHƯƠNG

Chia sẽ KHÓA TIẾNG ANH 2K6 - PRO3M PLUS - CÔ VŨ MAI PHƯƠNG

Chia sẽ KHÓA TIẾNG ANH 2K6 - PRO3M PLUS - CÔ VŨ MAI PHƯƠNG


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

DƯỚI ĐÂY LÀ KHÓA PRO3M PLUS CỦA CÔ MAI PHƯƠNG


KHÓA TIẾNG ANH 2K6 - PRO3M PLUS - CÔ VŨ MAI PHƯƠNG

STTTÊN BÀI HỌCBÀI HỌCTÀI LIỆUBÀI THI ONLINECHỮA BÀI THI
PLUS 1 : LUYỆN TỪ VỰNG
CHUYÊN ĐỀ 1: VOCABULARY VÀ COLLOCATION THEO CHỦ ĐỀ
1CHỦ ĐỀ 1: AIR_SEA_TRAVELLINKLINKLINKLINK
2Chủ đề 2: MUSICLINKLINKLINKLINK
3Chủ đề 3: ANIMALLINKLINKLINKLINK
4Chủ đề 4: CLOTHINGLINKLINKLINKLINK
5Chủ đề 5 COMPUTERSLINKLINKLINKLINK
6Chủ đề 6: CRIMINALSLINKLINKLINKLINK
7Chủ đề 7: LAW ENFORCEMENTLINKLINKLINKLINK
8Chủ đề 8: TRIALLINKLINKLINKLINK
9Chủ đề 9: ENVIRONMENT Buổi 1LINKLINK
10Chủ đề 9: ENVIRONMENT Buổi 2LINKLINK
11Chủ đề 9: ENVIRONMENT Buổi 3LINKLINK
12Chủ đề 10: SCIENCE AND TECHNOLOGYLINKLINKLINKLINK
13Chủ đề 11: SPORTSLINKLINKLINKLINK
14Chủ đề 12: EDUCATION PART 1LINKLINK
15Chủ đề 12: EDUCATION Buổi 2LINK
16Chủ đề 12: EDUCATION Buổi 3LINK
17Chủ đề 13: JOBS AND EMPLOYMENTLINKLINKLINKLINK
18Chủ đề 14: HEALTH AND LIFESTYLESLINKLINKLINKLINK
19Chủ đề 15: Food Buổi 1LINK
20Chủ đề 15: Food Buổi 2LINK
21Chủ đề 15: Food Buổi 3LINK
22Chủ đề 15: Food Buổi 4LINK
23Chủ đề 15: Food Buổi 5LINK
24Chủ đề 15: Food Buổi 6LINK
25Chủ đề 15.1: IDIOMS FoodLINKLINKLINKLINK
26Chủ đề 16: Sport Buổi 1LINK
27Chủ đề 16: Sport Buổi 2LINK
28Chủ đề 16: Sport Buổi 3LINK
29Chủ đề 16: Sport Buổi 4LINK
30Chủ đề 16: Sport Buổi 5LINK
31Chủ đề 16: Sport Buổi 6LINK
32Chủ đề 17: Idiom SportLINK
33Chủ đề 17: Idiom Sport 2LINK
34Tiết 1: Minmax hàm hợpLINKLINKLINKLINK
35Chủ đề 18: Environment Buổi 1LINK
36Chủ đề 18: Environment Buổi 2LINK
37Chủ đề 18: Environment Buổi 3LINK
38Chủ đề 18: Environment Buổi 4LINK
39Chủ đề 18: Environment Buổi 5LINK
40Chủ đề 18: Environment Buổi 6LINK
41Chủ đề 18: Environment Buổi 7LINK
CHUYÊN ĐỀ 2: TỪ VỰNG ĐA NGHĨA
1BÀI 1: Từ vựng đa nghĩa Buổi 1LINKLINKLINKLINK
2BÀI 2: Từ vựng đa nghĩa Buổi 2LINKLINKLINKLINK
3BÀI 3: Từ vựng đa nghĩa Buổi 3LINKLINKLINKLINK
4BÀI 4: Từ vựng đa nghĩa Buổi 4LINKLINKLINKLINK
5BÀI 5: Từ vựng đa nghĩa Buổi 5LINKLINKLINKLINK
CHUYÊN ĐỀ 3: BỘ IDIOMS TRỌNG TÂM
1BÀI 1: Bộ câu hỏi IDIOMs trọng tâm buổi 1LINK
2Bộ câu hỏi IDIOMs trọng tâm Buổi 2LINK
3Bộ câu hỏi IDIOMs trọng tâm Buổi 3LINK
4Bộ câu hỏi IDIOMs trọng tâm Buổi 4LINK
5BÀI 2: Bộ câu hỏi IDIOMs trọng tâm - VIDEO 1LINK
6Bộ câu hỏi IDIOMs trọng tâm - VIDEO 2LINK
7BÀI 3: Bộ câu hỏi IDIOMs trọng tâmLINKLINKLINKLINK
8BÀI 4: Bộ câu hỏi IDIOMs trọng tâmLINKLINKLINKLINK
9BÀI 5 :Bộ câu hỏi IDIOMs trọng tâm - VIDEO 1LINK
10BÀI 5: Bộ câu hỏi IDIOMs trọng tâm - VIDEO 2LINK
CHUYÊN ĐỀ 4: HẠ GỤC CÂU HỎI TỪ VỰNG 9+
1BUỔI 1: Hạ gục các câu hỏi Từ vựng mức độ 9+ PART 1LINK  
2BUỔI 1: Hạ gục các câu hỏi Từ vựng mức độ 9+ - PART 2LINK  
3Buổi 2: Hạ gục các câu hỏi Từ vựng mức độ 9+ part 1LINK  
4BUỔI 2: Hạ gục các câu hỏi Từ vựng mức độ 9+ PART 2LINK  
5BUỔI 2: Hạ gục các câu hỏi Từ vựng mức độ 9+ PART 3LINK  
6MẤY BUỔI CÒN LẠI CHỈ CÓ ĐỀ, MÌNH GỬI FILE ĐỀ LINK  
PLUS 2: LUYỆN ĐỌC ĐIỀN VÀ ĐỌC HIỂU CHUYÊN SÂU
CHUYÊN ĐỀ 1: LUYỆN ĐỌC ĐIỀN ĐỌC HIỂU THEO CHỦ ĐỀ
101. CHỦ ĐỀ MÔI TRƯỜNG ( 1 )LINKLINK  
202. BÀI THI ĐỌC HIỂU ONLINE CHỦ ĐỀ ENVIRONMENT ( 1 )  LINKLINK
303. BÀI THI ĐỌC HIỂU ONLINE CHỦ ĐỀ ENVIRONMENT ( 2 )  LINKLINK
404: CHỦ ĐỀ MÔI TRƯỜNG ( 2 )LINKLINK  
505. BÀI THI ĐỌC HIỂU ONLINE CHỦ ĐỀ ENVIRONMENT ( 3 )  LINKLINK
606. BÀI THI ĐỌC HIỂU ONLINE CHỦ ĐỀ ENVIRONMENT ( 4 )  LINKLINK
707: CHỦ ĐỀ MÔI TRƯỜNG ( 3 )LINKLINK  
808. BÀI THI ĐỌC HIỂU ONLINE CHỦ ĐỀ ENVIRONMENT ( 5 )  LINKLINK
909. CHỦ ĐỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ( 1 )LINKLINK  
1010. CHỦ ĐỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ( 2 )LINKLINK  
1111. CHỦ ĐỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ( 3 )LINKLINK  
1212. CHỦ ĐỀ THỂ THAO ( 1 )LINKLINK  
1313. CHỦ ĐỀ THỂ THAO ( 2 )LINKLINK  
1414. CHỦ ĐỀ THỂ THAO ( 3 )LINKLINK  
1515. CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC ( 1 )LINKLINK  
1616. BÀI THI ĐỌC HIỂU ONLINE CHỦ ĐỀ EDUCATION ( 1 )  LINKLINK
1717. BÀI THI ĐỌC HIỂU ONLINE CHỦ ĐỀ EDUCATION ( 2 )  LINKLINK
1818. CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC ( 2 )LINKLINK  
1919. BÀI THI ĐỌC HIỂU ONLINE CHỦ ĐỀ EDUCATION ( 3 )  LINKLINK
2020. BÀI THI ĐỌC HIỂU ONLINE CHỦ ĐỀ EDUCATION ( 4 )  LINKLINK
2121. CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC ( 3 )LINKLINK  
2222. BÀI THI ĐỌC HIỂU ONLINE CHỦ ĐỀ EDUCATION ( 5 )  LINKLINK
2323. BÀI THI ĐỌC HIỂU ONLINE CHỦ ĐỀ EDUCATION ( 6 )  LINKLINK
2424. CHỦ ĐỀ DOANH NHÂN ( 1 )LINKLINK  
2525. CHỦ ĐỀ DOANH NHÂN ( 2 )LINKLINK  
2626. CHỦ ĐỀ NGHỆ THUẬTLINKLINK  
CHUYÊN ĐỀ 2: LUYỆN ĐỌC - ĐIỀN ĐỌC HIỂU BÁM SÁT TRƯƠNG TRÌNH SGK
11. Đọc điền - Đọc hiểu chuyên sâu bám sát SGK - LIFE STORYLINKLINK  
22. Đọc điền - Đọc hiểu chuyên sâu bám sát SGK - URBANIZATIONLINKLINK  
33. Đọc điền - Đọc hiểu chuyên sâu bám sát SGK - THE GREEN MOVEMENTLINKLINK  
44. Đọc điền - Đọc hiểu chuyên sâu bám sát SGK - The mass mediaLINKLINK  
55. Đọc điền - Đọc hiểu chuyên sâu bám sát SGK - Cultural identityLINKLINK  
66. Đọc điền - Đọc hiểu chuyên sâu bám sát SGK - Endangered speciesLINKLINK  
77. Đọc điền - Đọc hiểu chuyên sâu bám sát SGK - Artificial intelligenceLINKLINK  
88. Đọc điền - Đọc hiểu chuyên sâu bám sát SGK Buổi 8LINKLINK  
99. Đọc điền - Đọc hiểu chuyên sâu bám sát SGK Buổi 9LINKLINK  
1010. Đọc điền - Đọc hiểu chuyên sâu bám sát SGK Buổi 10LINKLINK  
CHUYÊN ĐỀ 3: NÂNG CAO KỸ NĂNG XỬ LÍ CÂU HỎI ĐỌC ĐIỀN - ĐỌC HIỂU CHUYÊN SÂU
1BUỔI 1: Nâng cao kĩ năng xử lí câu hỏi Đọc điền - đọc hiểu chuyên sâuLINKLINK  
2BUỔI 2: Nâng cao kĩ năng xử lí câu hỏi Đọc điền - đọc hiểu chuyên sâuLINKLINK  
3BUỔI 3: Nâng cao kĩ năng xử lí câu hỏi Đọc điền - đọc hiểu chuyên sâuLINKLINK  
4BUỔI 4: Nâng cao kĩ năng xử lí câu hỏi Đọc điền - đọc hiểu chuyên sâuLINKLINK  
5BUỔI 5: Nâng cao kĩ năng xử lí câu hỏi Đọc điền - đọc hiểu chuyên sâuLINKLINK  
6BUỔI 6: Nâng cao kĩ năng xử lí câu hỏi Đọc điền - đọc hiểu chuyên sâuLINKLINK  
7BUỔI 7: Nâng cao kĩ năng xử lí câu hỏi Đọc điền - đọc hiểu chuyên sâuLINKLINK  
8BUỔI 8: Nâng cao kĩ năng xử lí câu hỏi Đọc điền - đọc hiểu chuyên sâuLINKLINK  
9BUỔI 9: Nâng cao kĩ năng xử lí câu hỏi Đọc điền - đọc hiểu chuyên sâuLINKLINK  
10BUỔI 10: Nâng cao kĩ năng xử lí câu hỏi Đọc điền - đọc hiểu chuyên sâuLINKLINK  
11
BUỔI 11: Nâng cao kĩ năng xử lí câu hỏi Đọc điền - đọc hiểu chuyên sâu
LINK 
LINK 
12
BUỔI 12: Nâng cao kĩ năng xử lí câu hỏi Đọc điền - đọc hiểu chuyên sâu
LINK 
LINK 
LINK 
LINK 
MÌNH ĐÃ TỔNG HỢP XONG KHÓA PRO3M PLUS CỦA CÔ MAI PHƯƠNG - CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT

 

2 Comments

Previous Post Next Post

About