ta.png

[PDF Bản Đẹp] Tiếng Anh 4 Sách Học Sinh Global Success - Tập 1

[PDF Bản Đẹp] Tiếng Anh 4 Sách Học Sinh Global Success - Tập 1

[PDF Bản Đẹp] Tiếng Anh 4 Sách Học Sinh Global Success - Tập 1


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Tiếng Anh 4 - Global success - sách học sinh tập một xoay quanh hai chủ điểm giao tiếp gần gũi với học sinh: Me and My Friends và Me and My School. Mỗi chủ điểm được chia thành năm đơn vị bài học (Unit) tương ứng với năm chủ đề của chương trình. Sau năm đơn vị bài học là một bài ôn (Review & Extension activities) tập trung vào các kĩ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) và kiến thức ngôn ngữ cơ bản (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp).


Post a Comment

Previous Post Next Post

About