[PDF] EBOOK ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HSA - KHOA HỌC

[PDF] EBOOK ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HSA - KHOA HỌC

[PDF] EBOOK ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HSA - KHOA HỌC


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Nội dung cuốn sách:

Phần 1: Phân tích cấu trúc và nhận xét đề minh họa. Phần này tập trung phân tích làm rõ cấu trúc đề minh họa đánh giá năng lực phần khoa học, bao gồm 03 môn Khoa học tự nhiên toán, lý , hóa

Phần 2: Đề luyện. Phần này tập hợp 15 đề luyện được biên soạn công phu trên cơ sở định hướng của đề minh họa. Hệ thống đề luyện có nhiều dạng bài khác nhau, bao quát tương đối đầy đủ phạm vi kiến thức

Phần 3: Đáp án và hướng dẫn giải

Dựa trên cấu trúc và nội dung chi tiết của cuốn sách, có thể nhận thấy đây là cuốn hướng dẫn luyện đề ôn thi phần khoa học đầu tiên phục vụ việc ôn thi đánh giá năng lực được biên soạn dựa trên cấu trúc đề minh họa của trung tâm khảo thí đại học quốc gia hà nội.


Post a Comment

Previous Post Next Post

About