[PDF] Ebook Start-up Toán Nền Tảng 12 - Ngọc Huyền LB

[PDF] Ebook Start-up Toán Nền Tảng 12 - Ngọc Huyền LB

[PDF] Ebook Start-up Toán Nền Tảng 12 - Ngọc Huyền LB


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

1. Hàm số và các ứng dụng của đạo hàm

2. Mũ và logarit

3. Nguyên hàm và tích phần

4. Số phức

HÌNH HỌC

1. Khối đa diện

2. Khối tròn xoay

3. Hình học giải tích Oxyz


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX