[PDF] IELTS (Study with band 7)

[PDF] IELTS (Study with band 7)

[PDF] IELTS (Study with band 7)


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


Sách Reading For Ielts Collins

Sách phù hợp với những bạn đang ở trình độ 5 – 5.5 IELTS và muốn cải thiện lên (6 – 6.5+ IELTS).

Sách được chia ra 12 Units, trong đó Units từ 1 – 11 sẽ đi vào các chủ đề thường gặp trong kỳ thi bao gồm:

 • Family and relationship
 • Health and fitness
 • Education
 • Nature and the environment
 • Language and communication
 • Science and technology
 • Employment and finances
 • Youth
 • People and places
 • Holidays and travel
 • Culture and modern society

 

Post a Comment

Previous Post Next Post

About