[PDF] Khối Đa Diện Và Nón Trụ Cầu Toán Thầy Đỗ Văn Đức

[PDF] Khối Đa Diện Và Nón Trụ Cầu Toán Thầy Đỗ Văn Đức

[PDF] Khối Đa Diện Và Nón Trụ Cầu Toán Thầy Đỗ Văn Đức


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Phần 1 Khối Đa diện

1. Khối đa diện lồi, khối đa diện đều

2. Thể tích khối chóp, khối lăng trụ

3. Xác định đại lượng ẩn tính thể tích

4. Tỉ lệ thể tích hình chóp, đáy là tam giác

5. Tỉ lệ thể tích hình chóp, đáy là hình bình hành

6. Công thức tính nhanh thể tích tứ diện

 7. Kĩ năng xác định chân đường cao

8. Thể tích liên quan tới các yếu tố góc, khoảng cách

9. Luyện tập thể tích khối chóp

10. Min max thể tích

11. Tỉ lệ thể tích hình lăng trụ tam giác

12. Tỉ lệ thể tích hình hộp, phân chia khối họp

Phần 2 Nón trụ cầu.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX