[PDF] Logarit Và Tích Phần Toán Thầy Đỗ Văn Đức

[PDF] Logarit Và Tích Phần Toán Thầy Đỗ Văn Đức

[PDF] Logarit Và Tích Phần Toán Thầy Đỗ Văn Đức


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Phần 1 Chương mũ logarit

1. Lũy thừa - hàm số lũy thừa

2. Mở đầu về logarit

3. Mở đầu về phương trình mũ logarit

4. Mở đầu về bất phương trình mũ logarit

5. Thay các giá trị cùng dấu, trái dấu

6. Luyện tập công thức logarit

7. Luyện tập hàm số mũ - hàm số logarit

8. Dạng toán liên quan tới đồ thị hàm số mũ - logarit

9. Bất phương trình mũ logarit không tham số

... 


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX