ta.png

[PDF] Sách Chuyên Đề Dao Động Cơ - Vật Lý 12 - Thầy Quân

[PDF] Sách Chuyên Đề Dao Động Cơ - Vật Lý 12 - Thầy Quân

[PDF] Sách Chuyên Đề Dao Động Cơ - Vật Lý 12 - Thầy Quân


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Bộ sách “Chuyên đề Vật Lý 12”
Cuốn sách với sự kết tinh giữa Lý thuyết + Bài tập sẽ trở thành một cánh tay đắc
lực hỗ trợ các em trong quá trình thu nạp kiến thức nền tảng. Bằng kinh nghiệm
giảng dạy offline cũng như online thì thầy tin rằng đây là bộ sách em đang tìm
kiếm. Bộ sách này gồm 3 cuốn:
Cuốn 1: Dao Động Cơ.
Cuốn 2: Sóng Cơ Học và Dòng Điện Xoay Chiều.
Cuốn 3: Bốn chương cuối cùng

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About