[PDF] Tiếng Anh 1 Global Success Sách Học Sinh

[PDF] Tiếng Anh 1 Global Success Sách Học Sinh

[PDF] Tiếng Anh 1 Global Success Sách Học Sinh


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Mỗi đơn vị bài học có 8 hoạt động chính:

1. Listen and repeat

2. Point and say

3. Listen and say

4. Listen and chant

5. Look and trace/ look trace and write

6. Listen and repeat

7. Let's talk

8. Let's sing

 


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX