[PDF Bản Đẹp] Tiếng Anh 4 Sách Học Sinh Global Success - Tập 2

[PDF Bản Đẹp] Tiếng Anh 4 Sách Học Sinh Global Success - Tập 2


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Tiếng Anh 4 Global success sách học sinh tập 2 xoay quanh hai chủ điểm giao tiếp gần gũi với học sinh: Me and My Family và Me and the World Around. Mỗi chủ điểm được chia thành năm đơn vị bài học là tương ứng với năm chủ đề của chương trình.