SHARE KHÓA HỌC LIVE PHÁC ĐỒ ĐẶC BIỆT 2K6 - XPS -TƯ DUY NỀN TẢNG

SHARE KHÓA HỌC LIVE PHÁC ĐỒ ĐẶC BIỆT 2K6 - XPS -TƯ DUY NỀN TẢNG

SHARE KHÓA HỌC LIVE PHÁC ĐỒ ĐẶC BIỆT 2K6 - XPS -TƯ DUY NỀN TẢNG


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 

LIVE PHÁC ĐỒ ĐẶC BIỆT 2K6 - XPS -TƯ DUY NỀN TẢNG

STTTÊN BÀI HỌCBÀI HỌCTÀI LIỆU
1XPS - LIVE - 01: BÀI GIẢNG DỒN CHẤT RHLINKLINK
2XPS - LIVE - 02: BTRL DỒN CHẤT RHLINKLINK
3XPS - LIVE - 03: BÀI TẬP ĐẶC THÙ ANKAN + ANKENLINKLINK
4XPS - LIVE - 04: BÀI TẬP ĐẶC THÙ ANKEN + ANKINLINKLINK
5XPS - LIVE - 05: BÀI GIẢNG VỀ ANCOL PHENOL - P1LINKLINK
6XPS - LIVE - 06: BTRL VỀ ANCOL PHENOLLINKLINK
7XPS - LIVE - 07: DỒN CHẤT CHO ANCOLLINKLINK
8XPS - LIVE - 08: BTRL DỒN CHẤT CHO ANCOLLINKLINK
9XPS - LIVE - 09: BÀI TOÁN ANCOL ĐẶC THÙLINKLINK
10XPS - LIVE - 10: BTRL BÀI TOÁN ANCOL ĐẶC THÙLINK
11XPS - LIVE - 11: BÀI GIẢNG VỀ ANĐEHT AXITLINKLINK
12XPS - LIVE - 12: BTRL VỀ ANĐEHT AXITLINKLINK
13XPS - LIVE -13: CÁC DẠNG BÀI TẬP ANĐEHITLINKLINK
14XPS - LIVE - 14: BTRL BÀI TẬP ANĐEHITLINKLINK
15XPS - LIVE - 15 : CÁC DẠNG BÀI TẬP AXIT CACBOXYLICLINKLINK
16XPS - LIVE - 16: CHỮA BÀI TẬP AXIT CACBOXYLICLINKLINK
17XPS - LIVE - 17: XẾP HÌNH VÀ VÊNHLINKLINK
18XPS - LIVE - 18: BTRL XẾP HÌNH VÀ VÊNHLINKLINK
19XPS - LIVE - 19: THI THỬ THỰC CHIẾN CUỐI HK2 Ở PAGE TƯ DUY HÓA HỌC NAPLINKLINK


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX