ta.png

SHARE KHÓA HỌC LIVE PHÁC ĐỒ ĐẶC BIỆT 2K6 - XPS -TƯ DUY NỀN TẢNG

SHARE KHÓA HỌC LIVE PHÁC ĐỒ ĐẶC BIỆT 2K6 - XPS -TƯ DUY NỀN TẢNG

SHARE KHÓA HỌC LIVE PHÁC ĐỒ ĐẶC BIỆT 2K6 - XPS -TƯ DUY NỀN TẢNG


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 

LIVE PHÁC ĐỒ ĐẶC BIỆT 2K6 - XPS -TƯ DUY NỀN TẢNG

STTTÊN BÀI HỌCBÀI HỌCTÀI LIỆU
1XPS - LIVE - 01: BÀI GIẢNG DỒN CHẤT RHLINKLINK
2XPS - LIVE - 02: BTRL DỒN CHẤT RHLINKLINK
3XPS - LIVE - 03: BÀI TẬP ĐẶC THÙ ANKAN + ANKENLINKLINK
4XPS - LIVE - 04: BÀI TẬP ĐẶC THÙ ANKEN + ANKINLINKLINK
5XPS - LIVE - 05: BÀI GIẢNG VỀ ANCOL PHENOL - P1LINKLINK
6XPS - LIVE - 06: BTRL VỀ ANCOL PHENOLLINKLINK
7XPS - LIVE - 07: DỒN CHẤT CHO ANCOLLINKLINK
8XPS - LIVE - 08: BTRL DỒN CHẤT CHO ANCOLLINKLINK
9XPS - LIVE - 09: BÀI TOÁN ANCOL ĐẶC THÙLINKLINK
10XPS - LIVE - 10: BTRL BÀI TOÁN ANCOL ĐẶC THÙLINK
11XPS - LIVE - 11: BÀI GIẢNG VỀ ANĐEHT AXITLINKLINK
12XPS - LIVE - 12: BTRL VỀ ANĐEHT AXITLINKLINK
13XPS - LIVE -13: CÁC DẠNG BÀI TẬP ANĐEHITLINKLINK
14XPS - LIVE - 14: BTRL BÀI TẬP ANĐEHITLINKLINK
15XPS - LIVE - 15 : CÁC DẠNG BÀI TẬP AXIT CACBOXYLICLINKLINK
16XPS - LIVE - 16: CHỮA BÀI TẬP AXIT CACBOXYLICLINKLINK
17XPS - LIVE - 17: XẾP HÌNH VÀ VÊNHLINKLINK
18XPS - LIVE - 18: BTRL XẾP HÌNH VÀ VÊNHLINKLINK
19XPS - LIVE - 19: THI THỬ THỰC CHIẾN CUỐI HK2 Ở PAGE TƯ DUY HÓA HỌC NAPLINKLINK


Post a Comment

Previous Post Next Post

About