ta.png

Share Khoá LIVE C LUYỆN THI CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ - CÔ HƯƠNG SEN

Share Khoá LIVE C LUYỆN THI CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ - CÔ HƯƠNG SEN

Share Khoá LIVE C LUYỆN THI CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ - CÔ HƯƠNG SENMua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


LIVE C LUYỆN THI CHUYÊN ĐỀ - CÔ HƯƠNG SEN

LIVE C LUYỆN THI CHUYÊN ĐỀ - CÔ HƯƠNG SEN

STTTÊN BÀI HỌCBÀI HỌCĐề
1BUỔI 1: Việt Nam: 1858 - 1884 P1LINK 
2BUỔI 2:Việt Nam: 1858 - 1884 P2LINK 
3Buổi 3: Tổng kết 1858 1884 và PTCVLINK 
4BUỔI 4: TỔNG KẾT CẦN VƯƠNG, YÊN THẾ, KTTĐ1LINK 
5BUỔI 5: PHONG TRÀO ĐẦU XX PBC, PCTLINK 
6BUỔI 6: BÀI 1- LỊCH SỬ 12LINK 
7BUỔI 7: SO SÁNH IANTA - V-O, LIÊN HỢP QUỐCLINK 
8BUỔI 8: CHIẾN TRANH LẠNHLINK 
9BUỔI 9: CTL, CMKHKT VÀ TCHLINK 
10BUỔI 10: LIÊN XÔ 1945 - 2000 VÀ NƯỚC MĨ 194LINK 
11BUỔI 11: NƯỚC MĨLINK 
12BUỔI 12: NHẬT BẢNLINK 
13BUỔI 13: TÂY ÂULINK 
14BUỔI 14: GIẢI PHÓNG DÂN TỘC P1LINK 
15BUỔI 15: GIẢI PHÓNG DÂN TỘC P2LINK 
16BUỔI 16: GIẢI PHÓNG DÂN TỘC P3LINK 
17BUỔI 17: CHỮA ĐỀ KHẢO SÁT THÁNG 7LINK 
18BUỔI 18: KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN 2LINK 
19BUỔI 19: PHONG TRÀO DÂN CHỦ TƯ SẢN 1919LINK 
20BUỔI 20: VN 1919 - 1930 - NGUYỄN ÁI QUỐCLINK 
21BUỔI 21: VN 1919 - 1930 HỘI VIỆT NAM CÁCH MẠNG THANH NIÊN, 3 TỔ CHỨC CỘNG SẢNLINK 
22BUỔI 22: 3 TỔ CHỨC CỘNG SẢN, ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜILINK 
23BUỔI 23: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1931LINK 
24BUỔI 24: PHONG TRÀO 1936 - 1939LINK 
25BUỔI 25: CHỮA ĐỀ KHẢO SÁT - THÁNG 8 (1919 -1930 )LINK 
26BUỔI 26: VIỆT NAM 1939 - 1945 (P1- HỘI NGHỊ VI )LINK 
27BUỔI 27: VIỆT NAM (19390 - 1945 P2 ) HỘI NGHỊ VIIILINK 
28BUỔI 28: VIỆT NAM (1939 - 1945 P3) CHUẨN BỊ KNVTLINK 
29BUỔI 29: VIỆT NAM (1930 - 1945 P4) CAO TRÀO KHÁNG NHẬT, TỔNG KHỞI NGHĨALINK 
30BUỔI 30: LIVE BỔ SUNG CÁC PHẦN GIẢM TẢILINK 
31BUỔI 31: CHỮA ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG HÀM LONG - BẮC NINHLINKLINK
32BUỔI 32: CHỮA ĐỀ KHẢO SÁT (THÁNG 9 1930 -1945 )LINKLINK
33BUỔI 33: CHỮA ĐỀ THI LẦN 2 VIỆT NAM (1930 - 1945)LINKLINK
34BUỔI 33.1: ĐỀ THI KHẢO SÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚILINKLINK
35BUỔI 34: VIỆT NAM (1945 -1946) - P1LINK 
36BUỔI 35: VIỆT NAM (1945 - 1946) - P2LINK 
37BUỔI 36: VIỆT NAM (1946 - 1954) - P1LINK 
38BUỔI 37: VIỆT NAM (1946 - 1954) - P2LINK 
39BUỔI 38: VIỆT NAM: 1946 - 1954 P3LINK 
40BUỔI 39: CHỮA ĐỀ KHẢO SÁT THÁNG 10LINKLINK
41BUỔI 40: VIỆT NAM (1946-1954) - P4LINK 
42BUỔI 41: VIỆT NAM (1946 - 1954) - P5LINK 
43BUỔI 42: VIỆT NAM (1954 - 1975) - P1LINK 
44BUỔI 43: VIỆT NAM (1954 - 1975) - P2LINK 
45BUỔI 44: VIỆT NAM (1954 - 1975) - P3LINK 
46BUỔI 46: CHỮA ĐỀ KHẢO SÁT THÁNG 11LINKLINK
47BUỔI 47: VIỆT NAM (1954 - 1975) - P4LINK 
48BUỔI 48: VIỆT NAM (1975 - 2000)LINK 
49BUỔI 49: LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 11LINK 
CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT

Post a Comment

Previous Post Next Post

About