Share KHÓA M - 2K6 - LIVE NỀN TẢNG THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC

Share KHÓA M - 2K6 - LIVE NỀN TẢNG THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC

Share KHÓA M - 2K6 - LIVE NỀN TẢNG THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 

KHÓA M 2K6 - LIVE NỀN TẢNG THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC

STTTÊN BÀI HỌCBÀI HỌCTÀI LIỆU KHÓA HỌC
I . MA1 : MỞ ĐẦU VỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
11. MA1: CÂU 1 - 11LINK
22. MA1: CÂU 12 - 16LINK
33. MA1: CÂU 17 - 18LINK
44. MA1: CÂU 19 - 22LINK
55. MA1: NÂNG CAO câu 1 - 4LINK
66. MA1: NÂNG CAO câu 5 - 11LINK
77. MA1: NÂNG CAO câu 12 - 17LINK
88. MA1: NÂNG CAO câu 18 - 23LINK
99. MA1: NÂNG CAO câu 24 - 27LINK
1010. MA1: NÂNG CAO câu 28 - 33LINK
1111. MA1: NÂNG CAO câu 34LINK
II . MA2: MỞ ĐẦU VỀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
11. MA2: CÂU 1 - 6LINK
22. MA2: CÂU 7 - 12LINK
33. MA2: CÂU 13 - 20LINK
44. MA2: CÂU 35 - 38LINK
55. MA2: CÂU 39 - 42LINK
66. MA2: CÂU 43 - 50LINK
77. MA2: CÂU 51 - 58LINK
88. MA2: CÂU 59 - 62LINK
99. MA2: CÂU 63 - 72LINK
1010. MA2: CÂU 73 - 75LINK
1111. MA2: CÂU 76 - 81LINK
1212. MA2 CÂU 82 - 86LINK
1313. MA2: CÂU 87 - 92LINK
1414. MA2: CÂU 93 - 96LINK
1515. MA2: CÂU 97 - 99LINK
1616. MA2: CÂU 100 - 103LINK
III. MA3: MỞ ĐẦU VỀ MIN MAX CỦA HÀM SỐ
11. MA3: CÂU 1 - 8LINK
22. MA3: CÂU 9 - 12LINK
33. MA3: CÂU 13 - 15LINK
44. MA3: CÂU 104 - 105LINK
55. MA3: CÂU 106 - 110LINK
66. MA3: CÂU 111 - 113LINK
77. MA3: CÂU 114LINK
88. MA3: CÂU 115 - 120LINK
99. MA3: CÂU 121 - 125LINK
1010. MA3: CÂU 126 - 127LINK
1111. MA3: CÂU 128 - 130LINK
1212. MA3: CÂU 131LINK
1313. MA3: CÂU 132 - 134LINK
IV. MA4: CHỌN ĐIỂM RƠI TRONG BẤT ĐẲNG THỨC AM - GM
11. MA4: Câu 135 - 142LINK
22. MA4: Câu 143 - 144LINK
33. MA4: Câu 145 - 156LINK
V. MA5: Đơn điệu hàm hợp không tham số
11. MA5: Lý thuyếtLINK
22. MA5: Câu 157LINK
33. MA5: Câu 158LINK
44. MA5: Câu 159LINK
55. MA5: Câu 160 - 168LINK
66. MA5: Câu 169 - 177LINK
77. MA5: Câu 178 - 183LINK
VI. MA6: Luyện tập đơn điệu cực trị min max
11. MA6: Câu 184 - 192LINK
22. MA6: Câu 193 - 197LINK
33. MA6: Câu 198 - 202LINK
VII. MA7: Đơn điệu hàm phân thức
11. MA7: Câu 203 - 212LINK
22. MA7: Câu 213 - 218LINK
33. MA7: Câu 219 - 223LINK
44. MA7: Câu 224 - 228LINK
55. MA7: Câu 229 - 239LINK
66. MA7: Câu 240 - 254LINK
77. MA7: Câu 255 - 269LINK
VIII. MA8: Đơn điệu hàm bậc ba
11. MA8: Câu 270 - 275LINK
22. MA8: Câu 276 - 283LINK
33. MA8: Câu 284 - 292LINK
44. MA8: Câu 293 - 299LINK
55. MA8: Câu 300 - 308LINK
IX. MA9: Cực trị hàm bậc ba
11. MA9: Câu 309 - 321LINK
22. MA9: Câu 322 - 330LINK
33. MA9: Câu 331 -341LINK
44. MA9: Câu 342 - 345LINK
55. MA9: Câu 346 - 350LINK
66. MA9: Câu 351 - 355LINK
77. MA9: Câu 356 - 358LINK
88. MA9: Câu 359 - 361LINK
99. MA9: Câu 362 - 366LINK
X. MA10: Cực trị hàm trùng phương
11. MA10: Câu 367 - 374LINK
22. MA10: Câu 375 - 382LINK
33. MA10: Câu 383 - 392LINK
44. MA10: Câu 393 - 399LINK
55. MA10: Câu 400 - 411LINK
XI. MA11: Phương trình đường thẳng, đường cong đi qua các điểm cực trị
11. MA11: Lý thuyết 1 và câu 412 413LINK
22. MA11: Lý thuyết 2 và câu 414 - 415LINK
XII. MA12: Đơn điệu, cực trị hàm hợp hàm liên kết
11. MA12: Câu 462 - 468LINK
22. MA12: Câu 469 - 477LINK
33. MA12: Câu 478 - 482LINK
44. MA12: Câu 483 - 487LINK
55. MA12: Câu 488 - 492LINK
66. MA12: Câu 493 - 500LINK
77. MA12: Câu 501 - 502LINK
KHÓA HỌC ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT - CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX