[PDF] Lý thuyết và các dạng bài tập môn Toán 12 – Lê Doãn Thịnh

[PDF] Lý thuyết và các dạng bài tập môn Toán 12 – Lê Doãn Thịnh

[PDF] Lý thuyết và các dạng bài tập môn Toán 12 – Lê Doãn Thịnh


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 

PHẦN I GIẢI TÍCH 3.
CHƯƠNG 1 ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM. KHẢO SÁT HÀM SỐ 5.

1 SỰ ĐỒNG BIẾN – NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ 5. 

2 CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ 19.

3 GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT 36.
4 ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ 42.

5 KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 49.

CHƯƠNG 2 HÀM SỐ LŨY THỪA. HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT 73.

1 LŨY THỪA 73.
+ Dạng 1. Rút gọn và tính giá trị biểu thức chứa lũy thừa.
+ Dạng 2. So sánh các biểu thức chứa lũy thừa.
2 HÀM SỐ LŨY THỪA 77.
+ Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số lũy thừa.
+ Dạng 2. Đạo hàm của hàm số lũy thừa.
+ Dạng 3. Tính chất, đồ thị của hàm số lũy thừa.

...


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX