ta.png

[PDF] Phân dạng toán đề thi TN THPT môn Toán (2017 – 2023) phần Hình học

[PDF] Phân dạng toán đề thi TN THPT môn Toán (2017 – 2023) phần Hình học

[PDF] Phân dạng toán đề thi TN THPT môn Toán (2017 – 2023) phần Hình học


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

BÀI 1 – KHÁI NIỆM KHỐI ĐA DIỆN
Tóm tắt lý thuyết cơ bản
Dạng toán cơ bản
+ Dạng ➀: Câu hỏi về đỉnh, cạnh, mặt của một khối đa diện
+ Dạng ➁: Phân chia, lắp ghép các khối đa diện
BÀI 2 – KHỐI ĐA DIỆN LỒI – ĐA DIỆN ĐỀU
Tóm tắt lý thuyết cơ bản
Dạng toán cơ bản
+ Dạng ➀: Tính chất đối xứng và tính chất HH khác của khối đa diện
BÀI 3 – THỂ TÍCH KHỐI CHÓP
Tóm tắt lý thuyết cơ bản
Dạng toán cơ bản
+ Dạng ➀: Câu hỏi dạng lý thuyết (công thức V, h, B; có sẵn h, B)
+ Dạng ➁: Tính thể tích các khối chóp liên quan cạnh bên vuông góc đáy
+ Dạng ➂: Thể tích khối chóp đều 
+ Dạng ➃: Thể tích khối chóp khác .

+ Dạng ➄: Tỉ số thể tích trong khối chóp

...


Post a Comment

Previous Post Next Post

About