[PDF] 15 Ngày Chinh Phục ESTE LIPIT - Thầy Phạm Thắng

[PDF] 15 Ngày Chinh Phục ESTE LIPIT - Thầy Phạm Thắng

[PDF] 15 Ngày Chinh Phục ESTE LIPIT - Thầy Phạm Thắng


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Dạng 1 Khái niệm - phân loại

Dạng 2 Danh pháp

Dạng 3 Đồng phân

Dạng 4 Tính chất vật lý, ứng dụng và điều chế

Dạng 5 Tính chất hoá học

 Dạng 6 Sơ đồ - Chuỗi phản ứng

Dạng 7 Thí nghiệm - Thực hành

Dạng 8 Phát biểu đúng - sai

B. Phần bài tập EST...


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX