[PDF] Phân dạng toán đề thi TN THPT môn Toán (2017 – 2023) phần Giải tích

[PDF] Phân dạng toán đề thi TN THPT môn Toán (2017 – 2023) phần Giải tích

[PDF] Phân dạng toán đề thi TN THPT môn Toán (2017 – 2023) phần Giải tích


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM 3.

BÀI 1 – SỰ BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ 3.
Tóm tắt lý thuyết cơ bản 3.
Dạng toán cơ bản 3.
+ Dạng ➀: Tính đơn điệu của f(x), g(u) biết công thức f(x) không GTTĐ 3.
+ Dạng ➁: Tính đơn điệu của f(x), g(u) biết các đồ thị không tham số 8.
+ Dạng ➂: Tính đơn điệu của f(x), g(u) biết các BBT, BXD 11.
+ Dạng ➃: Tính đơn điệu f(x), g(u) liên quan biểu thức đạo hàm 24.
+ Dạng ➄: Tính đơn điệu của hàm liến kết h(x) = f(u) + g(x) biết các BBT, BXD 25.
+ Dạng ➅: Tính đơn điệu của hàm g(x) khi biết đồ thị, BBT của f(u) 29.
+ Dạng ➆: Tìm tham số để hàm bậc nhất trên bậc nhất đơn điệu 30.

+ Dạng ➇: Tính đơn điệu của hs chứa dấu GTTĐ có tham số biết đồ thị, BBT 38. 


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX