[PDF] Phân dạng toán đề thi TN THPT môn Toán (2017 – 2023) phần Giải tích

[PDF] Phân dạng toán đề thi TN THPT môn Toán (2017 – 2023) phần Giải tích

[PDF] Phân dạng toán đề thi TN THPT môn Toán (2017 – 2023) phần Giải tích


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM 3.

BÀI 1 – SỰ BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ 3.
Tóm tắt lý thuyết cơ bản 3.
Dạng toán cơ bản 3.
+ Dạng ➀: Tính đơn điệu của f(x), g(u) biết công thức f(x) không GTTĐ 3.
+ Dạng ➁: Tính đơn điệu của f(x), g(u) biết các đồ thị không tham số 8.
+ Dạng ➂: Tính đơn điệu của f(x), g(u) biết các BBT, BXD 11.
+ Dạng ➃: Tính đơn điệu f(x), g(u) liên quan biểu thức đạo hàm 24.
+ Dạng ➄: Tính đơn điệu của hàm liến kết h(x) = f(u) + g(x) biết các BBT, BXD 25.
+ Dạng ➅: Tính đơn điệu của hàm g(x) khi biết đồ thị, BBT của f(u) 29.
+ Dạng ➆: Tìm tham số để hàm bậc nhất trên bậc nhất đơn điệu 30.

+ Dạng ➇: Tính đơn điệu của hs chứa dấu GTTĐ có tham số biết đồ thị, BBT 38. 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About