ta.png

[PDF] Sách Chuyên Sâu 2 Trong 1 Ngữ Văn 12

[PDF] Sách Chuyên Sâu 2 Trong 1 Ngữ Văn 12

[PDF] Sách Chuyên Sâu 2 Trong 1 Ngữ Văn 12


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Phần 1:

Khái quát đầy đủ phong cách nổi bật văn học 12

Phân tích, bình giảng liên hệ mở rộng cho từng đoạn văn, đoạn thơ trong tác phẩm

Chọn lọc những nhận định hay, tiêu biểu nhất về tác phẩm và tác giả

Có lời dẫn chuyển ý, chuyển đoạn chi tiết cho từng nội dung trong tác phẩm

Có đề gợi ý củng cố nội dung cho từng tác phẩm

Có gợi ý mở bài, kết bài cho từng tác phẩm cụ thể

Phần 2: Tổng hợp 10 bài làm văn nâng cao chuyên sâu hoàn chỉnh hay nhất của HSG chuyên văn đạt giải cấp tỉnh 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About