[PDF] 3 Ngày Chinh Phục Cacbohidrat - Phạm Thắng

[PDF] 3 Ngày Chinh Phục Cacbohidrat - Phạm Thắng

[PDF] 3 Ngày Chinh Phục Cacbohidrat - Phạm Thắng


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

A. Phần lý thuyết Glucozo

Dạng 1. Khái niệm - phân loại Cacbohydrat

Dạng 2. Tính chất vật lý - Trạng thái tự nhiên

Dạng 3. Cấu tạo - Tính chất hoá học

Dạng 4. Fructozo

B. Phần bài tập Glucozo

Dạng 1. Bài tập phản ứng tráng gương

Dạng 2. Bài tập phản ứng lên men.

... 


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX