[PDF] 3 Ngày Chinh Phục Cacbohidrat - Phạm Thắng

[PDF] 3 Ngày Chinh Phục Cacbohidrat - Phạm Thắng


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

A. Phần lý thuyết Glucozo

Dạng 1. Khái niệm - phân loại Cacbohydrat

Dạng 2. Tính chất vật lý - Trạng thái tự nhiên

Dạng 3. Cấu tạo - Tính chất hoá học

Dạng 4. Fructozo

B. Phần bài tập Glucozo

Dạng 1. Bài tập phản ứng tráng gương

Dạng 2. Bài tập phản ứng lên men.

...