ta.png

[PDF] Tổng hợp công thức ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán

[PDF] Tổng hợp công thức ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán 

[PDF] Tổng hợp công thức ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Phần I
. ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH.

I. Tổ hợp – Xác suất.
II. Cấp số cộng, cấp số nhân.
IV. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.
V. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit.
VI. Ứng dụng của tích phân.
VII. Số phức.
Phần II. HÌNH HỌC.
VIII. Hình chóp đều.
IX. Khối đa diện đều.
X. Khối nón, khối trụ và khối cầu.
XI. Không gian Oxyz.

XII. Phương trình đường thẳng.


Post a Comment

Previous Post Next Post

About