[PDF] Tuyển tập 30 đề ôn tập cuối học kì 1 Toán 11 có đáp án và hướng dẫn giải

[PDF] Tuyển tập 30 đề ôn tập cuối học kì 1 Toán 11 có đáp án và hướng dẫn giải

 

[PDF] Tuyển tập 30 đề ôn tập cuối học kì 1 Toán 11 có đáp án và hướng dẫn giải

Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Tổ hợp xác suất

Cấp số cộng, cấp số nhân

Câp số nhân (un)

Ứng dụng đao hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Ứng dụng của tích phân

Số phức

Hình chóp đều

Khối đa diện đều

Khối nón, khối trụ và khối cầu

Không gian Oxyz

Phương trình đường thẳng 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About