[PDF] Bộ Đề Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh 2024

[PDF] Bộ Đề Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh 2024

[PDF] Bộ Đề Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh 2024


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Grammar (Ngữ pháp):

Các thì quá khứ và hiện tại tiếp diễn.

Câu điều kiện (conditional sentences).

Câu giả định (reported speech).

Cấu trúc câu phức.

Vocabulary (Từ vựng):

Mở rộng từ vựng theo các chủ đề như gia đình, công việc, giáo dục, du lịch, v.v.

Từ vựng liên quan đến các bài đọc và văn bản.

Listening (Nghe):

Hiểu các đoạn hội thoại và bài giảng ngắn với văn bản học thuật cơ bản.

Phân biệt các giọng địa phương và cách người ta diễn đạt ý kiến.

Speaking (Nói):

Tự giới thiệu bản thân và các chủ đề cơ bản khác.

Tham gia các hoạt động nhóm và thảo luận.

Reading (Đọc):

Đọc và hiểu các bài văn ngắn, bài báo, và đoạn hội thoại.

Hiểu các chi tiết cụ thể và ý chính của văn bản.

Writing (Viết):

Viết các đoạn văn ngắn với các chủ đề được đề xuất.

Phát triển kỹ năng viết mô tả, miêu tả, và luận điểm.

Culture and Society (Văn hóa và Xã hội):

Tìm hiểu về văn hóa và xã hội của các nước nói tiếng Anh.

Hiểu về các sự kiện lịch sử và văn hóa quan trọng.


Post a Comment

Previous Post Next Post

About