ta.png

[PDF] Công Phá Hàm Số Tư Duy Mở Nguyễn Đăng Ái

[PDF] Công Phá Hàm Số Tư Duy Mở Nguyễn Đăng Ái

[PDF] Công Phá Hàm Số Tư Duy Mở Nguyễn Đăng Ái


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Cuốn sách đi kèm với khoá học CÔNG PHÁ HÀM SỐ (TDM1X). Sách gồm 15 đề được biên soạn sáng tạo bởi thầy Nguyễn Đăng Ái, mỗi đề sẽ có những câu từ cơ bản nhận biết thônghieeur đến những cân VD và VDC. Mỗi đề sẽ có cấu trúc gồm các phần

Phần A là những câu hỏi nền tảng trọng điểm có live stream chữa chi tiết. Đây là phần quan trọng nhất và các em cố gắng xêm bài giảng tương ứng xong làm hết nhé

Phần B (nếu có) thì đó là phần tự luyện dành cho hai combo TDME và TDMH giúp các em củng cố chắc chắn điểm 8 và sẽ có lời giải chi tiết kèm theo.

Phần C (nếu có) thì đó là phần tự luyện dành cho combo TDMH giúp các em phấn đấu điểm 9.2, nó sẽ rất khó, các em sẽ có lời giải chi tiết để tra cứu hoặc sử dụng sự hỗ trợ các mes vip của tư duy mở.


Post a Comment

Previous Post Next Post

About