[PDF] Tổng Ôn Toán Học Tập 1 - Lê Văn Tuấn

[PDF] Tổng Ôn Toán Học Tập 1 - Lê Văn Tuấn

[PDF] Tổng Ôn Toán Học Tập 1 - Lê Văn Tuấn


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Hàm số:

Hàm số mũ, hàm số logarit, hàm số lượng giác.

Đồ thị hàm số và tính chất.

Giải tích:

Giới hạn và liên tục của hàm số.

Đạo hàm và ứng dụng.

Nguyên hàm và tích phân.

Đại số tuyến tính:

Ma trận và định thức.

Hệ phương trình tuyến tính và bất phương trình.

Hình học không gian:

Hệ trục tọa độ không gian.

Điểm, đường và mặt trong không gian.

Xác suất và thống kê:


Khái niệm cơ bản về xác suất và thống kê.

Số phức và phương trình đại số:

Số phức và các phép toán trên số phức.

Phương trình đại số.

Toán rời rạc:

Tổ hợp, xác suất rời rạc.


1 Comments

Previous Post Next Post

About