ta.png

[PDF] 30 đề phát triển đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2024 môn Toán Đặng Việt Đông

[PDF] 30 đề phát triển đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2024 môn Toán Đặng Việt Đông

[PDF] 30 đề phát triển đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2024 môn Toán Đặng Việt Đông


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Câu 5. Tập xác định của hàm số - ݔ( = ݕ1)య ఱ
A. ℝ\{1}. B. (0; +∞). C. [1; +∞). D. (1; +∞).
Câu 6. Trong không gian với hệ toạ độ ܱ ,ݖݕݔcho mặt cầu (ܵ): ( - ݔ2)+ ( + ݕ2)+ ( - ݖ3)= 34.
Tìm tọa độ tâm
ܫvà bán kính ܴ của mặt cầu (ܵ).
A. (ܫ2; -2; 3); ܴ = √34. B. -(ܫ2; 2; -3); ܴ = √26.
C. -(ܫ4; 4; -6); ܴ = √34. D. -(ܫ2; -2; 3); ܴ = √26.
Câu 7. Cho hàm số )ݔ(݂ = ݕliên tục trên [-3; 3] và có bảng xét dấu đạo hàm hình bên. Mệnh đề nào sau
đây
sai về hàm số đó?
Cho cấp số cộng có số hạng đầu là ݑ= 3 = ݑ18. Công sai của cấp số cộng đó là:
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Có bao nhiêu cách xếp 5 học sinh vào một bàn hình chữ U có 5 chỗ ngồi?
A. 120. B. 1. C. 5. D. 3125.
Trên bàn có một cốc nước hình trụ chứa đầy nước bán kính ܴ, chiều cao bằng 5 lần đường kính của
đáy và hai viên bi (là hai khối cầu, đặc), một khối nón làm bằng thủy tinh đều có bán kính
ܴ. Người
ta từ từ thả vào cốc nước hai viên bi và khối nón (như hình vẽ) thì thấy nước trong cốc tràn ra
ngoài. Thể tích lượng nước còn lại trong cốc (bỏ qua bề dày của lớp vỏ thủy tinh) là

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About