[PDF]  Các Dạng Câu Hỏi Trong Đề Thi ĐGNL - EMPIRE TEAM

[PDF] Các Dạng Câu Hỏi Trong Đề Thi ĐGNL - EMPIRE TEAM

[PDF]  Các Dạng Câu Hỏi Trong Đề Thi ĐGNL - EMPIRE TEAM

[PDF]  Các Dạng Câu Hỏi Trong Đề Thi ĐGNL - EMPIRE TEAM


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Câu 1: Trong phút chốc, bọn xâm lược đã phá tan và cướp đi cuộc sống yên lành của người dân. Được thể  hiện rõ nét qua bài văn tế nghĩa sĩ Gần giuộc nổi tiếng của Nguyễn Đình Chiểu.

Câu trên là câu:

a. Sai logic    b. Thiếu chủ ngữ.     c. Thiếu vị ngữ.        d. Đúng

Câu 2: Đừng tưởng rằng bàn đá chông chênh là bàn đá kê không vững thì chỉ đúng là một phần thôi, mà còn là cá khó khăn của cách mạng buổi đầu. Câu trên là câu

a. Có thành phần cùng chức không đồng loại

b. Sắp xếp sai vị trí các thành phần

c. Không đủ thành phần chủ ngữ - vị ngữ.

d. Rối cấu trúc ngữ pháp.