ĐỀ LUYỆN THI TOÁN 2024 (CẬP NHẬT HÀNG NGÀY)

[PDF] 15 Đề Thi Thử Vật Lý 12 Đạt Điểm Tuyệt Đối

[PDF] 15 Đề Thi Thử Vật Lý 12 Đạt Điểm Tuyệt Đối

[PDF] 15 Đề Thi Thử Vật Lý 12 Đạt Điểm Tuyệt Đối


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Câu 3:
[VNA] Các phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn
A. khối lượng. B. số notron. C. số proton. D. số nuclôn.
Câu 4: [VNA] Trong chân không, ánh sáng có tần số lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc đỏ,
vàng, lam, tím là
A. ánh sáng tím. B. ánh sáng đỏ. C. ánh sáng vàng. D. ánh sáng lam.
Câu 5: [VNA] Loại sóng vô tuyến bị phản xạ mạnh nhất ở tầng điện li là
A. sóng trung. B. sóng ngắn. C. sóng cực ngắn. D. sóng dài.
Câu 6: [VNA] Cho giới hạn quang điện của một số kim loại Ag : 0,26μm; Cu : 0,30μm;Zn : 0,35μm;
A. 37 prôtôn. B. 54 nuclôn. C. 17 prôtôn. D. 17 nuclôn.
Câu 8: [VNA] Theo các tiên đề của Bohr về cấu tạo nguyên tử, bình thường các nguyên tử ở trong
trạng thái dừng có năng lượng thấp nhất, đó là
A. trạng thái cân bằng. B. trạng thái plasma.
C. trạng thái cơ bản. D. trạng thái kích thích.
Câu 9: [VNA] Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?
A. Năng lượng của các phôtôn ứng với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là như nhau.
B. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động. Không có phôtôn đứng yên.
C. Trong chân không, các phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.108m/s.
D. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About