ĐỀ LUYỆN THI TOÁN 2024 (CẬP NHẬT HÀNG NGÀY)

[PDF] 25 Đề Đánh Giá Năng Lực ĐH QG TPHCM - Moon

[PDF] 25 Đề Đánh Giá Năng Lực ĐH QG TPHCM - Moon

[PDF] 25 Đề Đánh Giá Năng Lực ĐH QG TPHCM - Moon


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Mỗi đề thi gồm 3 phần chi tiết: Phần ngôn ngữ, phần toán học và phần giải quyết vấn đề được biên soạn theo đúng ma trận đề thi thật đã được các thầy cô dày công nghiên cứu.

Các câu hỏi, vấn đề được biên soạn mang tính đa dạng, phong phú và được phân bố hợp lý đảm bảo tính chặt chẽ và mức độ phù hợp theo định hướng đánh giá năng lực.

Việc biên soạn một bộ đề mẫu chuẩn từ một ma trận đề và đề mẫu rõ ràng không phải là nhiệm vụ quá khó khăn. 

Tuy nhiên khi biên soạn các đề thi, đội ngũ chúng tôi tập trung và tinh thần và những điểm quan trọng của kỳ thi, đặc biệt và độ khó của từng câu hỏi 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About