ĐỀ LUYỆN THI TOÁN 2024 (CẬP NHẬT HÀNG NGÀY)

[PDF] Bộ 10 Đề Chống Sai Ngu Vật Lý 12 - Phạm Trung Thông

[PDF] Bộ 10 Đề Chống Sai Ngu Vật Lý 12 - Phạm Trung Thông

[PDF] Bộ 10 Đề Chống Sai Ngu Vật Lý 12 - Phạm Trung Thông


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều

u U t =0

cos( )

vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Nếu điện dung của tụ điện không đổi thì dung kháng của tụ

A. lớn khi tần số của dòng điện lớn. B. nhỏ khi tần số của dòng điện lớn.

C. nhỏ khi tần số của dòng điện nhỏ. D. không phụ thuộc vào tần số của dòng

điện.

Câu 4: Cách tạo ra dòng điện xoay chiều nào say đây là phù hợp với nguyên tắc của máy phát điện

xoay chiều?

A. Cho khung dây quay đều trong một từ trường đều quanh một trục cố định nằm song song với các

đường cảm ứng từ.

B. Cho khung dây chuyển động tịnh tiến trong một từ trường đều.

C. Cho khung dây quay đều trong một từ trường đều quanh một trục cố định nằm vuông góc với

mặt phẳng khung dây.

D. Làm cho từ thông qua khung dây biến thiên điều hòa.

Câu 5: Trong mạch dao động

LC

lí tưởng cường độ dòng điện trong mạch dao động biến thiên

điều hòa theo thời gian sớm pha hơn điện tích

trên một bản tụ điện một góc 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About