[PDF] Sách ID 20 Đề Đánh Giá Năng Lực - ĐH QG Hà Nội

[PDF] Sách ID 20 Đề Đánh Giá Năng Lực - ĐH QG Hà Nội

[PDF] Sách ID 20 Đề Đánh Giá Năng Lực - ĐH QG Hà Nội

[PDF] Sách ID 20 Đề Đánh Giá Năng Lực - ĐH QG Hà Nội


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        1. Nội dung sách 20 đề đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội:

- Gồm 20 đề bám sát theo cấu trúc đề thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội công bố.

- Sách Kiểm tra - Đánh giá 3 nhóm năng lực chính :

+ Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo

+ Năng lực ngôn ngữ tiếng Việt, lập luận tư duy logic, tính toán , xử lý dữ liệu

+ Năng lực tìm hiểu khám phá và ứng dụng khoa học ( tự nhiên - xã hội )

- Cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng làm các dạng bài có trong đề thi ĐGNL.

- Giải chi tiết từng câu hỏi kèm video chữa bài theo mã ID.

- Đề thi gồm đầy đủ các môn: Tiếng Việt, Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, chính trị, xã hội.

- Số lượng bài tập theo các đề giống với 1 đề thi thật, giúp các bạn làm quen với cấu trúc đề thi ĐGNL.

- Cung cấp đáp án các câu hỏi để học sinh thuận tiện đối chiếu và tự chấm điểm.

 

2. Cấu Trúc đề thi :

- Đề thi bao gồm 3 phần

+ Phần 1: Tư duy định lượng (Toán học 50 câu hỏi 75 phút)

+ Phần 2: Tư duy định tính (Ngữ văn - ngôn ngữ 50 câu hỏi 60 phút)

+ Phần 3: Khoa học (tự nhiên - xã hội 50 câu hỏi 60 phút)

- Tổng số câu hỏi: 150 câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn và trắc nghiệm khách quan điền đáp án

- Thời gian làm bài: 195 phút

- Cơ cấu kiến thức các phần thi được phân bổ như sau

+ Phần 1 và phần 2:

Kiến thức lớp 10: 10%

Kiến thức lớp 11: 20%

Kiến thức lớp 12: 70%

+ Phần 3:

Kiến thức lớp 11: 30%

Kiến thức lớp 12: 70%