[PDF] Ebook 1000 Câu Hỏi Lý Thuyết Vật Lý - Lại Đắc Hợp

[PDF] Ebook 1000 Câu Hỏi Lý Thuyết Vật Lý - Lại Đắc Hợp

[PDF] Ebook 1000 Câu Hỏi Lý Thuyết Vật Lý - Lại Đắc Hợp

[PDF] Ebook 1000 Câu Hỏi Lý Thuyết Vật Lý - Lại Đắc Hợp

Sách 1000 câu hỏi lý thuyết trọng tâm môn Vật Lý


- Lý thuyết trúng tủ thi tốt nghiệp THPT 2024 và ĐGNL

- Chắc lý thuyết đạt 8+

- Đầy đủ video giải chi tiết từng câu hỏi

 

1. Nội dung sách

Cuốn sách được chia làm 3 phần:

- Phần 1: Lý thuyết Vật lý 12 (Tóm tắt lý thuyết của tất cả các chương trong chương trình Vật lý 12 và một số chủ đề trúng tủ của từng chương, giúp ôn lại kiến thức để làm đề).

- Phần 2: Lý thuyết Vật lý 11 (Tóm tắt lý thuyết của tất cả các chương trong chương trình Vật lý 11 và một số chủ đề trúng tủ của từng chương, giúp ôn lại kiến thức để làm đề).

- Phần 3: Đề tổng hợp và thực chiến (Gồm các đề kiểm tra tổng hợp của 7 chương lớp 12 được trích dẫn từ các đề thi tốt nghiệp và tuyển sinh Đại học qua các năm của BGD).