[PDF] Tải Sách Mega Chuyên Gia Luyện Thi THPT Môn Hóa

[PDF] Tải Sách Mega Chuyên Gia Luyện Thi THPT Môn Hóa 

Tác giả: Trần Văn Lục - Chu Thị Hạnh

[PDF] Tải Sách Mega Chuyên Gia Luyện Thi THPT Môn Hóa


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

Chuyên đề 1: ESTE - LIPIT - CACBOHYDRAT

Chuyên đề 2: AMIN - AMINOAXIT

Chuyên đề 3: PEPTIT

Chuyên đề 4: POLIME

Chuyên đề 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

Chuyên đề 6: KIM LOẠI NHOM IA, IIA, IIIA

Chuyên đề 7: SẮT - CROM - ĐỒNG

Chuyên đề 8: HIDROCACBON

Chuyên đề 9: ANCOL - PHENOL

Chuyên đề 10: ANDEHIT - AXIT

Chuyên đề 11: NITO - PHOTPHO

Chuyên đề 12: CACBON - SILIC 


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX