ta.png

[PDF] Tải Sách Mega Chuyên Gia Luyện Thi THPT Môn Hóa

[PDF] Tải Sách Mega Chuyên Gia Luyện Thi THPT Môn Hóa 

Tác giả: Trần Văn Lục - Chu Thị Hạnh

[PDF] Tải Sách Mega Chuyên Gia Luyện Thi THPT Môn Hóa


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

Chuyên đề 1: ESTE - LIPIT - CACBOHYDRAT

Chuyên đề 2: AMIN - AMINOAXIT

Chuyên đề 3: PEPTIT

Chuyên đề 4: POLIME

Chuyên đề 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

Chuyên đề 6: KIM LOẠI NHOM IA, IIA, IIIA

Chuyên đề 7: SẮT - CROM - ĐỒNG

Chuyên đề 8: HIDROCACBON

Chuyên đề 9: ANCOL - PHENOL

Chuyên đề 10: ANDEHIT - AXIT

Chuyên đề 11: NITO - PHOTPHO

Chuyên đề 12: CACBON - SILIC 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About