[PDF] Tải sách Phác Đồ Toán 12 Tập 2 Mũ Và Logaric - Ngọc Huyền LB

[PDF] Tải sách Phác Đồ Toán 12 

Tập 2 Mũ Và Logaric - Ngọc Huyền LB

[PDF] Tải sách Phác Đồ Toán 12 Tập 2 Mũ Và Logaric - Ngọc Huyền LB


BÀI 1: LŨY THỪA

Dạng 1: Kiểm tra quy tắc biến đổi lũy thừa, tính chất

Dạng 2: Tính toán, rút gon các biểu thức chỉ chứa các số cụ thể

Dạng 3: Thực hiện phép tính, thu gọn biểu thức

Dạng 4: So sánh các lũy thừa

BÀI 2: HÀM SỐ LŨY THỪA

Dạng 1: Tập xác định của hàm số chứa hàm lũy thừa

Dạng 2: Đạo hàm, Max - Min của hàm số lũy thừa

Dạng 3: Tính chất và đồ thị hàm số lũy thừa

BÀI 3: LOGARIT

Dạng 1: Công thức logarit

Dạng 2: Biểu diễn logarit

Dạng 3: So sánh logarit

BÀI 4: HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LOGARIT

Dạng 1: Các câu hỏi lý thuyết

Dạng 2: Tập xác định liên quan hàm số mũ, hàm số logarit

Dạng 3: Đạo hàm lieenq uan hàm số mũ, hàm số logarit

Dạng 4: Sự biến thiên, cực trị, đồ thị hàm số mũ - logarit

Dạng 5: Câu hỏi tổng hợp liên quan hàm số lũy thừa, mũ, logarit

Dạng 6: Min - Max liên quan hàm mũ, hàm logarit một biến

BÀI 5: PHƯƠNG TRÌNH MŨ

Dạng 1: Phương pháp mũ cơ bản và gần cơ bản

Dạng 2: Phương pháp đưa về cùng cơ số

Dạng 3: Phương pháp đặt ẩn phụ

Dạng 4: Phương pháp logarit hóa

Dạng 5: Phương pháp hàm số, đánh giá

Dạng 6: Phương trình mũ chứa tham số

BÀI 6: PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

Dạng 1: Phương trình logarit cơ bản

Dạng 2: Phương pháp đưa về cùng cơ số

Dạng 3: Phương pháp đặt ẩn phụ

Dạng 4: Phương pháp mũ hóa

Dạng 5: Phương trình logarit chứa tham số

BÀI 7: BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Dạng 1: Bất phương trình cơ bản

Dạng 2: Phương pháp đưa về cùng cơ số và logarit hóa

Dạng 3: Phương pháp đặt ẩn phụ

Dạng 4: Phương pháp hàm số, đánh giá

Dạng 5: Bất phương trình mũ chứa tham số

BÀI 6: BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

Dạng 1: Bất phương trình logarit cơ bản và đưa về cùng cơ số

Dạng 2: Phương pháp đưa về cùng cơ số

Dạng 3: Phương pháp đặt ẩn phụ

Dạng 4: Bất phương trình logarit chứa tham số

BÀI 9: MAX MIN HÀM MŨ - LOGARIT NHIỀU BIẾN SỐ (VD-VDC)

Dạng 1: Kỹ thuật rút thế - đánh giá điều kiện đưa về hàm 1 biến số

Dạng 2: Phương pháp hàm số đặc trưng

Dạng 3: Các bài toán áp dụng định lý Viet

Dạng 4: Các bài toán áp dụng đánh giá bất đẳng thức

Dạng 5: Áp dụng phương pháp hình học tọa độ Oxy

BÀI 10: BÀI TOÁN THỰC TẾ MŨ - LOGARIT

Dạng 1: Các bài toán tăng trưởng và liên môn

Dạng 2: Các bài lãi suấtMua sách tại các trang thương mại uy tín                        

Post a Comment

Previous Post Next Post

About