ta.png

[PDF] LoveBook Tổng Hợp Các Dạng Câu Hỏi Và Kỹ Năng Làm Bài Ngữ Văn THPT

[PDF] LoveBook Tổng Hợp Các Dạng Câu Hỏi Và Kỹ Năng Làm Bài Ngữ Văn THPT 

[PDF] LoveBook Tổng Hợp Các Dạng Câu Hỏi Và Kỹ Năng Làm Bài Ngữ Văn THPT
Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

Mười dạng đề được triển khai trong cuốn sách “Các dạng câu hỏi và kĩ năng làm bài thi môn Văn trong các kì thi quốc gia” như sau:

1. Dạng đề Đọc – hiểu theo mẫu mới của Bộ GD&ĐT

2. Dạng đề Phân tích ý nghĩa nhan đề và lời đề từ của tác phẩm

3. Dạng đề Viết bài văn nghị luận xã hội

4. Dạng đề Phân tích nhân vật trong tác phẩm truyện ngắn

5. Dạng đề Phân tích nhân vật trong tác phẩm thơ

6. Dạng đề Phân tích nhân vật trong tác phẩm kịch

7. Dạng đề Phân tích giá trị nghệ thuật nổi bật của tác phẩm văn học

8. Dạng đề So sánh thơ

9. Dạng đề So sánh văn xuôi

10. Dạng đề So sánh các chi tiết nghệ thuật.

Mười dạng đề kể trên sẽ được triển khai thành mười chương một cách chi tiết theo form đã quy định ở trên để giúp học sinh luyện tập một cách toàn diện tất cả các dạng đề thi có thể được đặt ra trong kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học – cao đẳng. Điểm nhấn của cuốn sách “Các dạng câu hỏi và kĩ năng làm bài thi môn Văn trong các kì thi quốc gia” là phần viết về dạng đề mới theo hướng PISA của Bộ GD&ĐT, tất cả các đề bài đều được kiểm duyệt một cách kĩ lưỡng, phần hướng dẫn chi tiết cách làm bài được viết một cách công phu và đầy chi tiết, kích thích những sự sáng tạo riêng của các em. 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About