[PDF] Tuyển Tập Chuyên Đề Thể Tích Khối Đa Diện Toán THPT

[PDF] Tuyển Tập Chuyên Đề Thể Tích Khối Đa Diện Toán THPT

[PDF] Tuyển Tập Chuyên Đề Thể Tích Khối Đa Diện Toán THPT


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        
x1 – KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN 1
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ.
B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
| Dạng 1.1: Nhận biết hình đa diện
| Dạng 1.2: Đếm số cạnh, số mặt của một hình đa diện.
| Dạng 1.3: Phân chia, lắp ghép khối đa diện 
x2 – KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU 
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ.
B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
| Dạng 2.4: Nhận biết khối đa diện lồi, khối đa diện đều
| Dạng 2.5: Số mặt phẳng đối xứng của hình đa diện
x3 – THỂ TÍCH KHỐI CHÓP 
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ
B MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA
| Dạng 3.6: Khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy
| Dạng 3.7: Thể tích khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy
| Dạng 3.8: Khối chóp có hai mặt phẳng chứa đỉnh cùng vuông góc với đáy
| Dạng 3.9: Khối chóp đều
| Dạng 3.10: Khối chóp biết hình chiếu của đỉnh xuống mặt đáy
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
x4 – THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ
B MỘT SỐ VÍ VỤ MINH HỌA
| Dạng 4.11: Khối lăng trụ đứng tam giác.
| Dạng 4.12: Khối lăng trụ đứng tứ giác
| Dạng 4.13: Khối lăng trụ xiên
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
x5 – PHÂN CHIA KHỐI ĐA DIỆN, TỈ SỐ THỂ TÍCH
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.
B MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA.
Dạng 5.14: Tỉ số thể tích trong khối chóp
Dạng 5.15: Tỉ số thể tích trong khối lăng trụ.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP
A ĐỀ ÔN SỐ 1
B ĐỀ ÔN SỐ 2
C ĐỀ ÔN SỐ 3

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About