ta.png

[PDF] Hướng Dẫn Ôn Tập Và Làm Bài Thi Vào 10 Môn Ngữ Văn

[PDF] Hướng Dẫn Ôn Tập Và Làm Bài Thi Vào 10 Môn Ngữ Văn

[PDF] Hướng Dẫn Ôn Tập Và Làm Bài Thi Vào 10 Môn Ngữ Văn


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Sách gồm 4 phần:

Phần một: Nội dung ôn tập và cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn

Phần hai: Hướng dẫn trả lời câu hỏi Đọc hiểu và viết đoạn văn, bài văn nghị luận xã hội.

Phần ba: Hướng dẫn viết bài nghị luận xã hội

Phần bốn: Giới thiệu một số đề minh họa


Post a Comment

Previous Post Next Post

About