[PDF] Sổ Tay 100 Kỹ Thuật Giải Toán Casio Siêu Nhanh

[PDF] Sổ Tay 100 Kỹ Thuật Giải Toán Casio Siêu Nhanh

[PDF] Sổ Tay 100 Kỹ Thuật Giải Toán Casio Siêu Nhanh


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


Chương 1: Hàm số

bài 1: Sự đơn điệu của hàm số

bài 2 Cực trị hàm số

Bài 3 giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

bài 4 Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

bài 5 Sự tương giao và tiếp tuyến của các đồ thị hàm số

Chương 2 Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit

bài 1 Biểu thức chứa lũy thừa và logarit

bài 2 hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit

bài 3 phương trình mũ và logarit

Chương 3 Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Bài 1 nguyên hàm

bài 2 tích phâm

bài 3 Ứng dụng

Chương 4 Số phức

Bài 1 xác định số phức, các phép toán số phức

bài 2 biểu diễn hình học của số phức

bài 3 phương trình bậc hai hệ số thực

bài 4 cực trị

Chương 5 tổ hợp, xác suất, nhị thức niu-tơn

bài 1 hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

bài 2 Nhị thức newton

bài 3 Xác suất của biến cố

Chương 6 Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân

Chương 7 giới hạn 

Chương 8 phương pháp tọa độ trong không gian

Chương 9 hình học không gian 


3 Comments

  1. Có cho máy 570 k ạ

    ReplyDelete
  2. Tác giả ơi có 570 k ạ

    ReplyDelete
  3. trên bìa sách ghi 570 ,vậy đây là sách dành cho 570 hay 580 thế ạ

    ReplyDelete
Previous Post Next Post

About