ta.png

Đề Minh Họa Giáo Dục Công Dân 2022 KÈM ĐÁP ÁN

Đề Minh Họa Giáo Dục Công Dân 2022 KÈM ĐÁP ÁNĐề Minh Họa Giáo Dục Công Dân 2022


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

                                                           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THAM KHẢO

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

NĂM 2022

Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI

Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:…………………………………

Số báo danh:…………………………………….

Câu 81: Theo quy định của pháp luật, việc bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có dấu vết của tội phạm và cần

        A. phát mại tài sản đã thế chấp.        B. ngăn chặn việc người đó bỏ trốn.

        C. hủy bỏ mọi hình thức giao tiếp.        D. loại trừ các biện pháp quản chế.

Câu 82: Một trong những nội dung của bình đẳng trong kinh doanh là mọi chủ thể kinh tế khi tiến hành hoạt động kinh doanh đều được

        A. hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.        B. chấm dứt tình trạng giàu nghèo.

        C. loại bỏ hình thức lao động thủ công.        D. kiểm soát và thâu tóm thị trường.

Câu 83: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền sáng tạo khi

        A. tham chiếu mô hình, kiểu dáng.        B. kiểm tra nguồn gốc, niêm phong.

        C. đối sánh mẫu mã, nhãn hiệu.        D. đưa ra phát minh, sáng chế.

Câu 84: Lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ là

        A. thị trường.        B. nhân tố chủ quan.         C. địa giới hành chính.         D. tiền tệ.

Câu 85: Theo quy định của pháp luật, người thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tự ý khám xét nhà của công dân là vi phạm quyền

        A. bất khả xâm phạm về hộ tịch.        B. bất khả xâm phạm về chỗ ở.

        C. được bảo hộ về nhân lực.        D. được bảo hộ về thân thể.

Câu 86: Bất kì công dân nào khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được bình đẳng về hưởng quyền và phải

        A. bảo mật thông tin gây quỹ vacxin.        B. chấm dứt mọi nguồn lây lan dịch bệnh.

        C. thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước.        D. triệt tiêu tất cả các tệ nạn xã hội.

Câu 87: Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với        tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội là pháp luật thể hiện tính

        A. cưỡng chế, bạo lực.                B. quy phạm phổ biến.

        C. bảo mật tuyệt đối.                D. áp đảo, chuyên quyền.

Câu 88: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là quan hệ giữa vợ, chồng phải dựa trên nguyên tắc dân chủ và không được

        A. đấu tranh phê bình.                B. phân biệt đối xử.

        C. tư vấn tâm lí.                D. chuyển quyền thừa kế.

Câu 89: Công dân không làm những điều pháp luật cấm là

        A. tư vấn pháp luật.                B. tuân thủ pháp luật.

        C. sửa đổi pháp luật.                D. củng cố pháp luật.

Câu 90: Một trong những nội dung của bình đẳng trong lao động là mọi công dân đều được tự do

A. hủy bỏ thỏa ước.                B. điều phối dư luận.

        C. phong tỏa thị trường.                D. lựa chọn việc làm.

Câu 91: Công dân báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp 
file_name.PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post

About