[PDF] Kiến Thức Đọc Hiểu Văn Học THPT Trịnh Quỳnh

[PDF] Kiến Thức Đọc Hiểu Văn Học THPT Trịnh Quỳnh

[PDF] Kiến Thức Đọc Hiểu Văn Học THPT Trịnh Quỳnh

[PDF] Kiến Thức Đọc Hiểu Văn Học THPT Trịnh Quỳnh


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


Phong cách ngôn ngữ


Đặc điểm nhận diện


1 Phong cách ngôn ngữ khoa học


Dùng trong những văn bản thuộc lĩnh vực nghiên cứu, học tập và phổ biến

khoa học, đặc trưng cho các mục đích diễn đạt chuyên môn sâu


2 Phong cách ngôn ngữ báo chí (thông tấn)


Kiểu diễn đạt dùng trong các loại văn bản thuộc lĩnh vực truyền thông của xã hội về tất cả các vấn đề thời sự.


3 Phong cách ngôn ngữ chính luận


Dùng trong lĩnh vực chính trị - xã hội, người giao tiếp thường bày tỏ chính kiến, bộc lộ công khai quan điểm tư tưởng, tình cảm của mình với những vấn đề thời sự nóng hổi của xã hội


4 Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật


-Dùng chủ yếu trong tác phẩm văn chương, không chỉ có chức năng thông tin mà còn thỏa mãn nhu cầu thẩm mĩ của con người; từ ngữ trau chuốt, tinh luyện...


5 Phong cách ngôn ngữ hành chính


-Dùng trong các văn bản thuộc lĩnh vực giao tiếp điều hành và quản lí xã hội.

6 Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt


- Sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp hàng ngày, mang tính tự nhiên, thoải mái và sinh động, ít trau chuốt...trao đổi thông tin, tư tưởng, tình cảm trong giao tiếp với tư cách cá nhân