ta.png

[PDF] Sách Thưởng Văn 12 - Tập 3

[PDF] Thưởng Văn 12 - Tập 3

[PDF] Thưởng Văn 12 - Tập 3


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 

3 quyển sách Thưởng Văn 12 (3 tập, 600 trang): Phân tích, cảm nhận, bình giảng chuyên sâu về 8 tác phẩm trọng tâm 12 (đặc biệt bình sâu, lí luận văn học về phong cách sáng tác của các tác giả Quang Dũng, Xuân Quỳnh, Kim Lân, Nguyễn Tuân và Nguyễn Minh Châu).

- 1 Ebook Tổng ôn Kiến thức 3 phần (hơn 100 trang, phân tích các tác phẩm Việt Bắc, Tuyên ngôn độc lập, Đàn ghi-ta của Lorca, Rừng xà nu; Kĩ năng và Kiến thức làm bài Đọc hiểu, Nghị luận xã hội)

- 1 Ebook Nghị luận xã hội (gần 100 trang, dẫn chứng NLXH đặc biệt cùng các đoạn văn NLXH tiêu biểu của TTS-ER 2k2 9+)

- 20 ngày ôn thi miễn phí trong Khóa học Tổng ôn - Cấp tốc dành riêng cho học sinh sở hữu bộ sách (Ôn thi đầy đủ 3 phần Đọc hiểu, NLXH, NLVH; tổng ôn củng cố kiến thức và hướng dẫn đầy đủ, chi tiết về cách làm từng dạng đề, cách hành văn chuyên sâu). 


1 Comments

  1. AD ơi cho em hỏi em tải bằng máy tính Thưởng Văn tập 3 nhưng nó ra cái khác

    ReplyDelete
Previous Post Next Post

About