ta.png

[PDF] 43 BỘ ĐỀ TIẾNG ANH LUYỆN THI THPT QUỐC GIA

[PDF] 43 BỘ ĐỀ TIẾNG ANH LUYỆN THI THPT QUỐC GIA

[PDF] 43 BỘ ĐỀ TIẾNG ANH LUYỆN THI THPT QUỐC GIA


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


Mỗi đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan dành cho 60 phút làm bài và được thiết với các nội dung sau:

  • Phần ngữ âm: Xác đinh nguyên âm, phụ âm và xác định trọng âm, nhằm kiểm tra kiến thức và hệ thống âm và cách xác định trọng âm trong Tiếng Anh.
  • Phần xác định lỗi: Kiểm tra kiến thức ngữ pháp và từ vựng
  • Phần từ vựng: Các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập điền từ, từ đồng nghĩa – trái nghĩa trong chương trình Tiếng Anh THPT.
  • Phần ngữ pháp: Kiểm tra tất cả các kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh trong chương trình Tiếng Anh THPT.

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About