ta.png

[PDF] 10 Đề Toán Ôn Cấp Tốc THPT Quốc Gia - Thầy Đạt

[PDF] 10 Đề Toán Ôn Cấp Tốc THPT Quốc Gia - Thầy Đạt

[PDF] 10 Đề Toán Ôn Cấp Tốc THPT Quốc Gia - Thầy Đạt


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


Câu1 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành.Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và
BC. Giao tuyến của (SMN) và (SAC) là:
A. SD B. SO ( O là tâm của ABCD)
C. SF (F là trung điểm CD) D. SG (G là trung điểm AB)
Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ 
biến điểm A(1;3) thành
điểm A’ có tọa độ:
A. (1;3) B. (-4;-1) C. (-2;5) D. (-3;5)
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B, AD=2BC, SA
(ABCD). Gọi E,M lần lượt là trung điểm của AD và SD. K là hình chiếu của E trên SD. Góc giữa
(SCD) và (SAD) là:
A. góc AMC B. góc EKC C. góc AKC D. góc CSA

 


CHÚNG TÔI ĐANG CHUẨN BỊ FILE DOWNLOAD. VUI LÒNG CHỜ GIÂY LÁT!

Post a Comment

Previous Post Next Post

About