[PDF] 10 Đề Toán Ôn Cấp Tốc THPT Quốc Gia - Thầy Đạt

[PDF] 10 Đề Toán Ôn Cấp Tốc THPT Quốc Gia - Thầy Đạt

[PDF] 10 Đề Toán Ôn Cấp Tốc THPT Quốc Gia - Thầy Đạt


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


Câu1 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành.Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và
BC. Giao tuyến của (SMN) và (SAC) là:
A. SD B. SO ( O là tâm của ABCD)
C. SF (F là trung điểm CD) D. SG (G là trung điểm AB)
Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ 
biến điểm A(1;3) thành
điểm A’ có tọa độ:
A. (1;3) B. (-4;-1) C. (-2;5) D. (-3;5)
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B, AD=2BC, SA
(ABCD). Gọi E,M lần lượt là trung điểm của AD và SD. K là hình chiếu của E trên SD. Góc giữa
(SCD) và (SAD) là:
A. góc AMC B. góc EKC C. góc AKC D. góc CSA

 


CHÚNG TÔI ĐANG CHUẨN BỊ FILE DOWNLOAD. VUI LÒNG CHỜ GIÂY LÁT!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX