ĐỀ LUYỆN THI TOÁN 2024 (CẬP NHẬT HÀNG NGÀY)

40 Đề Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Môn Toán có đáp án

40 Đề Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Môn Toán có đáp án

40 Đề Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Môn Toán có đáp án

 

Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


Trong không gian tọa độ Oxyz, điểm B là hình chiếu vuông góc

của điểm A(−2;0;1) lên mặt phẳng 2y+ z−6 = 0. Điểm B thuộc mặt phẳng

nào dưới đây?

A. y+ z −2 = 0. B. x+ y+ z −2 = 0.

C. x−2y− z = 0. D. x+ y− z −2 = 0.

 Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng (P): x − y − 6 = 0 và

(Q). Biết rằng điểm H(2;−1;−2) là hình chiếu vuông góc của gốc tọa độ

O(0;0;0) xuống mặt phẳng (Q). Số đo góc giữa mặt phẳng (P) và mặt

phẳng (Q) bằng

A. 90◦. B. 45◦. C. 60◦. D. 30◦.

Cho khối nón tròn xoay có đường cao h = 20cm, bán kính đáy
r = 25cm. Mặt phẳng (P) đi qua đỉnh của khối nón và cách tâm O của đáy
12cm. Khi đó diện tích thiết diện cắt bởi (P) với khối nón bằng
A. 450cm2. B. 550cm2. C. 500cm2. D. 475cm2.Post a Comment

Previous Post Next Post

About