ta.png

[PDF] Tăng Tốc Về Đích - Chinh Phục 8 9 10 Điểm Toan

[PDF] Tăng Tốc Về Đích - Chinh Phục 8 9 10 Điểm Toán THPT

 
[PDF] Tăng Tốc Về Đích - Chinh Phục 8 9 10 Điểm Toan

Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Tài liệu gồm 160 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, tuyển tập 20 đề ôn tập chinh phục mức điểm 8 – 9 – 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán; các đề thi chỉ bao gồm các câu hỏi từ câu 41 đến câu 50, mức độ vận dụng và vận dụng cao (VD – VDC).

Trích dẫn 20 đề ôn tập chinh phục điểm 8 – 9 – 10 kỳ thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán:
+ Trong không gian Oxyz cho mặt cầu S có phương trình 2 2 2 x y z x y z 2 4 2 4 0 và đường thẳng 2 2 1 4 x y z d. Hai mặt phẳng P Q chứa đường thẳng d và tiếp xúc với mặt cầu S lần lượt tại M N. Gọi H a b c là trung điểm của MN. Khi đó tổng a b c bằng?
+ Cho hình trụ có tâm hai đường tròn đáy lần lượt là O và O’ bán kính đáy hình trụ bằng a. Trên đường tròn đáy O và O’ lần lượt lấy hai điểm A B sao cho AB tạo với trục của hình trụ một góc 0 30 và có khoảng cách đến trục của hình trụ bằng 3 2 a. Tính thể tíc khối chóp O O AB?
+ Trên tập hợp số phức, xét phương trình bậc hai 2 2 z m z m 2 2 3 0 0 (với m là số thực). Tính tổng tất cả các giá trị của m để phương trình đó có hai nghiệm phân biệt 1 2 z z thỏa mãn 2Post a Comment

Previous Post Next Post

About