[PDF] Đọc Vị Bất Kỳ Ai

[PDF] Đọc Vị Bất Kỳ Ai

[PDF] Đọc Vị Bất Kỳ Ai


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


 Lời nói đầu

Phần I BẢY CÂU HỎI CƠ BẢN

Chương 1 Liệu đối phương có đang che giấu điều gì không?

Chương 2 Dấu hiệu tán thành hay phản đối: Liệu anh ta có thích điều đó không?

Chương 3 Liệu đối phương có thực sự tự tin?

Chương 4 Mọi chuyện… có thực là vậy?

Chương 5 Đo mức độ quan tâm: Liệu anh ta có thực sự quan tâm hay bạn chỉ đang lãng phí thời gian?

Chương 6 Đồng minh hay kẻ phá hoại: Thực ra họ đang ở phía nào?

Chương 7 Đọc vị cảm xúc: Có phải bạn đang nói chuyện với một người ôn hòa không?

Phần II NHỮNG KẾ HOẠCH CHI TIẾT CHO HOẠT ĐỘNG TRÍ

ÓC: QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH

Chương 8 S.N.A.P. không dựa trên tính cách

Chương 9 Màu sắc cơ bản của suy nghĩ

Chương 10 Suy nghĩ về những điều chúng ta hành động: Tại sao và như thế nào?

Chương 11 Ảnh hưởng của lòng tự trọng: Sáu nhân tố lớn

Chương 12 Anh ta có lòng tự trọng cao hay chỉ giả vờ? Năm sai lầm dễ mắc phải

Chương 13 Thăm dò lòng tự trọng: Xác định mức độ tự trọng của một người

Chương 14 Ba loại tính cách

Chương 15 Nghệ thuật và khoa học tìm hiểu tính cách: Những ví dụ thực tế

Kết luận


Post a Comment

Previous Post Next Post

About