ta.png

[PDF] Sổ Tay Kiến Thức Chinh Phục 10 Điểm Cho Học Sinh Lớp 10

[PDF] Sổ Tay Kiến Thức Chinh Phục 10 Điểm Cho Học Sinh Lớp 10

[PDF] Sổ Tay Kiến Thức Chinh Phục 10 Điểm Cho Học Sinh Lớp 10


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

MÔN TOÁN

A. Đại số

Chuyên đề 1: Mệnh đề - tập hợp

Chuyên đề 2: Hàm số

Chuyên đề 3: Phương trình và hệ phương trình

Chuyên đề 4: Bất đẳng thức, bất phương trình

Chuyên đề 5: Thống kê

B. HÌNH HỌC

Chuyên đề 1: Vecto

Chuyên đề 2: Tích vô hướng của hai vector và ứng dụng

Chuyên đề 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

MÔN LÝ

Chương 1: Động học chất điểm

Chương 2: Động lực chất điểm

Chương 3: Cân bằng và chuyển động 

Chương 4: Các định luật bảo toàn

Chương 5: Chất khi

Chương 6: Cơ sở nhiệt động lực học

Chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

MÔN HÓA

Chương 1: Nguyên tử

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương 3: Liên kết hóa học

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử

Chương 5: Nhóm Halogen

Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh

Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

MÔN TIẾNG ANH

A. Ngữ pháp

B. Từ vựng


Post a Comment

Previous Post Next Post

About